Actueel

Lieve mensen

Wat een bijzonder jaar was het.
Wie had dat een jaar geleden kunnen denken??
Iedereen is (tot het uiterste) uitgedaagd om te blijven staan en te groeien.

Ik blijf geïnteresseerd in wat Corona ons wil zeggen.
In plaats van te polariseren (wel/geen mondkapje, wel/niet vaccineren, wel/geen lockdown), vind ik het interessanter om te kijken naar wat er wil gebeuren in de wereld.
Kunnen we voorbij alle polarisaties kijken naar de betekenis van de werkelijke beweging op aarde?

Iedere verandering heeft een reactie tot gevolg. Daar kunnen we in meegaan, of we kunnen onderzoeken wat er gaande is.
Als we kijken naar wat er gaande is en ons gaan bezinnen, stil worden, naar binnen gaan, dan kunnen we mogelijk een stap in onze ontwikkeling zetten.
Het vraagt erom om anders om te gaan met elkaar, de aarde, de gemeenschap, met geld en met bezit.
Om het oude los te laten en open te staan voor nieuw.
En op welke manier weten we nog niet. En hoe we daar komen weten we ook nog niet.
Maar als we volgen wat er nu gebeurt is het stilvallen.
De spanning in de wereld van presteren, meer en groter valt weg.
Waarmee de authentieke jij meer zichtbaar kan worden.
Ik merk bij mijzelf dat, doordat de spanning wegvalt en de wereld stiller wordt, ik mij zachter en liefdevoller voel.
En ik hoop dat dat in de hele wereld gebeurt. Met 8 miljard mensen is dat een hele grote wens, maar ik hoop het oprecht!!

Het is duidelijk dat door de Corona maatregelen het Rebalancing tafelwerk inmiddels weer mogelijk is.
We worden uitgedaagd om meer en meer naar binnen te gaan.
Om het oude onder ogen te zien, in het licht te zetten, en daarmee uit de schaduw te halen.
We kunnen blijven streven naar perfectie, maar daar ligt in mijn ogen niet het geluk.
Het geluk is accepteren wat er is. Dat er perfectie én imperfectie is.
Geen polarisatie maar acceptatie.
Juist imperfectie houdt wakker, maakt bewust en kan leiden tot inzicht.
En daarmee kan jouw Eigenheid tot bloei komen en hebben we 8 miljard unieke mensen die onze aarde haar kleur geven.

Ik ben beschikbaar om met je op onderzoek te gaan.